Sposób montażu drzwi drewnianych DOMILAS

 1. Przed przystąpieniem do montażu drzwi, należy dokładnie przygotować otwór docelowy tzn.(należy oczyścić go z pozostałości twardej zaprawy, gwoździ oraz desek szalunkowych).
  Następnie dobrze byłoby obmieść całość z kurzu co zapewni piance uszczelniającej lepszą przyczepność a co za tym idzie lepszą szczelność. Ten etap prac umożliwi swobodne ustawienie ościeżnicy w otworze.
  Drzwi typowe produkowane przez naszą firmę mają wymiary szer.98cm, wys.209cm dlatego trzeba pamiętać aby otwór był zawsze o 2-3 cm większy tzn.(szer.100cm, wys.211cm - szer.101cm, wys.212cm). Jest to bowiem miejsce potrzebne do wtryśnięcia pianki uszczelniającej oraz zamocowania kotew montażowych. W przypadku wymiarów nietypowych drzwi, również trzeba zachować powyższą tolerancję.

 2. Kiedy mamy do czynienia z wymianą drzwi w budynku zamieszkałym, musimy pamiętać o wcześniejszym zabezpieczeniu miejsca montażu przed kurzem i ewentualnymi gruzami będącymi następstwem kucia, czy podkuwania otworu.
  Przed przystąpieniem do demontażu starej futryny zdejmujemy skrzydło i dokładnie obijamy futrynę młotkiem w celu oddzielenia jej od starej zaprawy. Następnie za pomocą piły elektrycznej, spalinowej lub ręcznej nacinamy ościeżnicę w czterech miejscach (Rys.1) i delikatnie usuwamy jej elementy kawałek po kawałku za pomocą stalowej "łapki" aby zminimalizować usterki.
  W dalszym etapie powtarzamy czynności z punktu 1.


  rys. 1

  rys. 2


 3. Kolejnym krokiem jest przygotowanie nowych drzwi do montażu. Zdejmujemy skrzydło z ościeżnicy, zabezpieczamy ją taśmą ochronną oraz przykręcamy do niej kotwy montażowe od strony muru w kanałach pianowych (Rys.2). Zadaniem taśmy ochronnej jest zabezpieczenie futryny przed samo rozprężającą się pianką uszczelniającą. Jest ona bowiem bardzo trudna do usunięcia z powierzchni lakierowanych i najlepiej przed montażem zabezpieczyć się również w specjalistyczny środek czyszczący.
  W firmie DOMILAS wszystkie produkty montowane są za pomocą kotew okiennych co pozwala uniknąć przewiercania ościeżnic na wylot oraz zapewnia bardzo dobrą sztywność podczas użytkowania. Kotwy należy dokręcać tak aby użyte do tego celu wkręty nie wyszły gdzieś bokiem przez futrynę, bo to spowoduje usterkę powłoki lakierniczej.
  Musimy pamiętać również o tym, aby najpóźniej dzień po suchym montażu pozbyć się taśmy zabezpieczającej, gdyż po dłuższym czasie może ulec ona zwulkanizowaniu i jest ją bardzo trudno usunąć.

 4. Kolejnym etapem jest ustawienie, wypoziomowanie oraz zaklinowanie ościeżnicy w otworze. Musimy pamiętać, iż zazwyczaj stolarkę budowlaną montuje się na głębokości od 12-14 cm w glifie muru.
  Jest ona wówczas dobrze wyeksponowana i chroniona przez glify. Te wytyczne nie stanowią jednak reguły i dlatego najpierw wysokość progu oraz głębokość montażu w glifie należy ustalić z klientem, pozwoli nam to uniknąć późniejszych poprawek.
  Następnie przystępujemy do ustawienia poziomu, pionów oraz zaklinowania ościeżnicy. Poziom ustawia się na ramiaku progowym natomiast piony ustawiamy na dwóch ramiakach pionowych i wewnątrz ościeżnicy. Po zakończeniu tego etapu możemy przykręcić kotwy po jednym kołku rozporowym do muru (Rys.2).
  Wówczas możemy zawiesić spokojnie skrzydło i sprawdzić jak się ono zachowuje ( czy się samo nie otwiera, lub nie zamyka). Jeżeli skrzydło drga przy zamykaniu w dolnej lub w górnej części, wówczas należy dobić futrynę do tego miejsca. Możemy uderzać w kliny użyte do zaklinowania ościeżnicy, lub bierzemy kawałek obcego materiału i przez niego dobijamy młotkiem futrynę do skrzydła.
  Kolejny raz sprawdzamy czy skrzydło równomiernie siada na futrynie i czy obydwa zamki zamykają się bez oporów. Następnie sprawdzamy szczelinę między progiem a dołem drzwi (Rys.4) (po długości musi być ona jednakowa i fabrycznie ma 4mm). Ustawiamy ją za pomocą "łapki" poprzez przesunięcie ościeżnicy.
  Na koniec mocujemy kotwy na drugi kołek i pianujemy dokładnie futrynę w celu jej usztywnienia i ocieplenia miejsca połączenia z murem. Należy przed wyjazdem od klienta zamocować wyporę zapobiegającą zmianom wymiarów ościeżnicy w jej środkowej części podczas schnięcia pianki. Na środku od wewnątrz ościeżnicy mocuje się listwę na wymiar otworu.

  Tak przeprowadzony montaż gwarantuje długoletnie użytkowanie naszych wyrobów. Powyższy sposób montażu drzwi, dotyczy również okien drewnianych produkowanych w naszej firmie.


  rys. 3

  rys. 4
 

Czy wiesz że?

Dotyczące montażu i użytkowania

 • Bezpośrednio po montażu drzwi, należy je zabezpieczyć przed wyłamaniem przez wiatr za pomocą odboju dolnego bądź samozamykacza.
 • Podczas użytkowania musimy pamiętać aby zwierzęta domowe nie drapały powłoki lakierniczej.
 • Nad drzwiami powinno zamontować się zadaszenie ( min 50 cm).
  Więcej…

Nasze realizacje


Realizacja: MAXIGRAF