Najważniejsze porady dla użytkownika

Dotyczące montażu i użytkowania

 • Bezpośrednio po montażu drzwi, należy je zabezpieczyć przed wyłamaniem przez wiatr za pomocą odboju dolnego bądź samozamykacza.
 • Podczas użytkowania musimy pamiętać aby zwierzęta domowe nie drapały powłoki lakierniczej.
 • Nad drzwiami powinno zamontować się zadaszenie ( min 50 cm).
 • Taśmę zabezpieczającą przy montażu trzeba po wyschnięciu pianki jak najszybciej usunąć z ościeżnicy.
 • Chcąc zabezpieczyć drzwi folią przed dalszymi pracami budowlanymi musimy pamiętać, aby podziurkować delikatnie jej powierzchnię ( to zapobiegnie zaparowaniu drzwi ).
 • Montaż powinien odbywać się po tynkowaniu ścian oraz wylewkach. Budynek musi przeschnąć. Jest to również korzystne podczas montażu okien czy podłóg drewnianych.
 • Połączenie progu z zewnętrzną oraz wewnętrzną częścią budynku należy zabezpieczyć silikonem.
 • Magazynować przed montażem w pomieszczeniach wentylowanych.
 • W skrzydłach o grubości 70 mm standardowo stosowane są zamki o rozstawie 72 mm oraz wkładki ( 45 mm x 45 mm ). Przy zakupie klamek należy podać te dane sprzedawcy.


Dotyczące konserwacji

 • Do mycia drzwi należy używać tylko płynów rozcieńczonych z wodą.
 • Szyby myjemy płynami do tego celu przeznaczonymi.
 • Raz w roku należy nasmarować wszystkie ruchome części okuć oraz należy oczyścić uszczelkę i przeprowadzić jej konserwację gliceryną.
 • W drzwiach zastosowano trzy regulowane zawiasy w trzech płaszczyznach o średnicy 20 mm więc jeśli zajdzie taka potrzeba można za ich pomocą dokonać regulacji skrzydła. Należy jednak pamiętać, iż przy podnoszeniu skrzydła do góry musimy równomiernie dokręcić każdą z zawias.
 • Regulację docisku skrzydła do ościeżnicy dokonujemy za pomocą blachy zaczepowej zamka. Należy poluźnić śruby mocujące dobić blachę i ponownie dokręcić śruby.
 

Czy wiesz że?

Dotyczące montażu i użytkowania

 • Bezpośrednio po montażu drzwi, należy je zabezpieczyć przed wyłamaniem przez wiatr za pomocą odboju dolnego bądź samozamykacza.
 • Podczas użytkowania musimy pamiętać aby zwierzęta domowe nie drapały powłoki lakierniczej.
 • Nad drzwiami powinno zamontować się zadaszenie ( min 50 cm).
  Więcej…

Nasze realizacje


Realizacja: MAXIGRAF